Figma источник Jujutsu Kaisen

figma Nobara Kugisaki фигурка
20%